K13 Stage
piatok, júl 19
17:00

Line Gate je projekt v Prahe usadeného hudobníka Michala Vaľka. Jeho zvuk je charakteristikcý repetívnosťou, zdanlivou nemennosťou a využívaním minimálnych výrazových prostriedkov. Skladby, tvorené dlhými drónmi vyvolávajú psychedelický efekt zapečateného času.

Vaľkove kompozície nadväzujú na tradíciu minimalizmu (La Monte Young, Éliane Radigue, Steve Reich), ale môžeme ich počúvať aj ako solitérne zvukové denníky.