Human Wave pop-up: Line Gate

Pop up stage
piatok, júl 19
22:00

Umelecké tvorivé hnutie Human Wave má za sebou niekoľko performancií a intervencií vo verejnom priestore. Iniciatíva „ľudskej vlny“ vychádza z kritického nahliadania na problematické oblasti spoločensko-politického diania. Reakciou na ňu je tvorba umelcov/kýň naprieč odvetviami.

Na 66h sa Human Wave predstaví vo forme pop-upu, ktorého súčasťou bude otvorený audiovizuálny projekt 𝙎𝙩𝙖𝙣𝙙𝙖𝙧𝙙 𝙎𝙤𝙘𝙞𝙚𝙩𝙮 a hudobný hosť 𝙇𝙞𝙣𝙚 𝙂𝙖𝙩𝙚.