Dychový orchester Štós

K13 Stage
štvrtok, júl 18
18:00

Dychový orchester Štós bol založený v roku 1925 Gustávom Wlaszlovitsom, vnukom majiteľa nožiarskej fabriky v Štóse.
Počas celej svojej existencie bol dychový orchester stále činný, s výnimkou jedného roka počas druhej svetovej vojny. Zaujímavosťou je, že za toto dlhé obdobie mal dychový orchester len štyroch kapelníkov. O najväčšie úspechy orchestra sa zaslúžil Peter Hartmann, rodák zo Smolníckej Huty, ktorý bol kapelníkom v rokoch 1976-2008 a vychoval okolo 150 mladých muzikantov. V súčasnosti v plnom obsadení má DO Štós do 20 hráčov. Organizačným vedúcim je Gabriel Müller, umeleckým vedúcim Vladimír Müller ml.