Barbora Tomášková

Zasadačka
sobota, júl 20
15:45

Popri komponovaní vážnej hudby vystupuje sólovo ako performerka a interpretka vlastných kompozícií, v ktorých hru na vlastných DIY objektoch prepája s klasickými nástrojmi a hudobným programovaním v Max/MSP – live elektronikou. Vytvára zvukové krajiny, v ktorých hudobné planutie pramení z intuície a rituálu. Jadrom jej zvukového sveta pulzujú rozmanité zvuky, pochádzajúce zo zvukových objektov, ktoré si sama vytvára a následne podstupujú výrazné elektronické modulácie. Zvukové objekty sa tak v spojení s elektronikou premieňajú na hybridné nástroje.